ری بن Ray Ban

1 کالا

در طول هفتاد و پنج سال ریبن جایگاه مهمی در فرهنگ و تاریخ آمریکا و حتی جهان بدست آورده است. روسای جمهور کشورهای مختلف، بازیگران سینما و ستاره‌های موسیقی و افراد شناخته شده زیادی این عینک را به چشم داشته‌اند. از جیمز دین تا آدری هپبورن و مایکل جکسون ریبن را به برندهای دیگر ترجیح داده‌اند و این نشان می‌دهد که این برند توانسته است جایگاه خوبی در بین مردم برای خودش دست و پا کند.